Psykoterapi mot psykiska besvär

Personer som inte själva lider av psykisk ohälsa kan många gånger komma med bortförklaringar och nedsättande kommentarer kring situationerna, personens sinnestillstånd samt om psykoterapi. Det eftersom det för personer som aldrig haft psykiska besvär har svårt att föreställa sig det och tror att det bara är något att skaka av sig. Som då man är lite deppig och bara behöver prata med en vän för att må bättre och bli piggare. Men psykisk ohälsa går så mycket djupare och kräver i många fall psykoterapi för att personen i fråga ska återfå sin livsvilja.

För att livet för dem tycks meningslöst och tråkigt. För att det inte finns någon vidare anledning till att fortsätta livet då det finns så mycket annat man kan göra istället. Vid psykoterapi, samtalar du med en psykolog som hjälper dig att gå djupare in i dig själv för att finna skälen och anledningar till att du känner som du gör. På så sätt kan du även få en chans att komma vidare genom att behandla problemen med samtal, även om det inte är något som går på en vecka utan snarare någonting som tar många års psykoterapi.

I Uppsala finns det en firma, SQ Inspiro Psykologi, som erbjuder sådana behandlingar och samtal och som passar för personer i alla olika åldrar, barn och ungdomar som vuxna i psykiska besvär som känner att de behöver prata med någon.